کارفرمایان

دیجیتال آیدیا خدمات متنوع، تولید محتوا، توزیع محتوا، مدیریت و راهبری شبکه های اجتماعی و سیاست گذاری و جریان سازی رسانه ها را با افتخار به کارفرمایان ارایه داده است.

با برخی از کارفرمایان دیجیتال آیدیا آشنا شوید.

کارفرمایان

بانک مرکزی
وزارت نفت
وزارت راه و شهرسازی
وزارت آموزش و پرورش
شهرداری تهران
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سازمان راه داری و حمل و نقل جاده ای
هواپیمایی جمهوری اسلامی، هما
کمیته امداد امام خمینی
کمیته ملی المپیک
شرکت پتروشیمی نوری
 گروه سرمایه گذاری عظام

دیجیتال آیدیا وابسته به: