دیجیتال آیدیا

دیجیتال آیدیا همکار کسب و کار و سازمان شما در حوزه روابط عمومی است.  Digital Idea برای سازمان  ها و شرکت ها مجموعه ای از خدمات روابط عمومی حرفه ای یعنی استراتژی، تحلیل و تولید محتوا و انتشار در خبرگزاری ها، رسانه ها و شبکه های اجتماعی  را فراهم می کند.

در عصر رسانه ها و شبکه های اجتماعی، «دیجیتال آیدیا» در کنار شماست تا اطمینان داشته باشید هم تصویر درستی از مجوعه شما در افکار عمومی و مخاطبان خاص شکل می گیرد و هم به اهداف تعیین شده می‌رسید.

آغاز کمپین های اطلاع رسانی و روابط عمومی در دیجیتال آیدیا، با شناخت دقیق موضوع و طراحی استراتژی آغاز، با تولید محتوا و انتشار در رسانه ها و شبکه های اجتماعی اجرا می شود و با تحلیل بازخوردها خاتمه می یابد.

برخی از کارفرمایان