تحلیل محتوای شبکه های اجتماعی

برای سازمان ها، شرکت ها و کسب و کارها مهم است بدانند رسانه ها و شبکه های اجتماعی درباره فعالیت شان چه اخبار و محتوایی را منتشر می کنند. به عنوان مثال وقتی از یک محصول تان رونمایی می کنید، یا یک حادثه در مجموعه شما اتفاق افتاده مهم است بدانید رسانه ها و مردم درباره شما چه می گویند.

دیجیتال آیدیا با در اختیار داشتن کارشناسان حرفه ای و نرم افزارهای تخصصی مجموعه گزارش هایی را جمع آوری و تولید می کند که به شما درباره موضوع مورد نظرتان در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نگاه جامع و دقیقی می دهد.

در تولید گزارش های تحلیل محتوا:

  • گستره زمانی
  • گستره منابع (اخبار رسانه ها، کامنت های منتشر شده و شبکه های اجتماعی)
  • گستره کلید واژه ها

تعیین کننده است.