سامانه های هوشمند تلگرام

برای سازمان ها و کسب و کارها مهم است بدانند در حوزه ی مورد نظرشان چه اتفاقی می افتد. خبرخوان های برای همین رونق گرفتند که می توانند به مخاطب به گویند رسانه ها درباره یک موضوع چه محتوایی تولید کرده اند و  افکار عمومی در این باره چه نظری دارد.

دیجیتال آیدیا با طراحی یک سامانه هوشمند به شما می گویید در تلگرام درباره موضوع مورد نظر شما چقدر خبر و محتوا تولید و منتشر شده است. این گزارش، علاوه بر آن که به شما اطلاع می دهد در حوزه کسب و کارتان چه خبر است و رقبا و شرکای تجاری شما چه کار می کنند، می تواند مبنای توسعه کسب و کار و طراحی راهبرد رسانه ای شما قرار گیرد.

  • تولید گزارش هوشمند از کانال های تلگرامی
  • کانال ساز هوشمند تلگرام
  • انتشار محتوای کانال شما در گروه ها و سوپرگروه ها به صورت خودکار

تولید گزارش هوشمند از کانال های تلگرامی

ما در سامانه هوشمند تلگرام دیجیتال آیدیا، گزارش های به لحظه ای را از عبارات مورد نظر شما تولید می کنیم. کافی است شما کلیدواژه ها و فهرست کانال ها را بدهید، سامانه ی دیجتال آیدیا بلافاصله یا در فواصل زمانی مشخص شده، آخرین محتواهای تولید شده را به اطلاع شما می رساند. همچنین ما می توانیم با ارسال پیامک شما و یا فهرست مخاطبان شما را از آخرین اخبار و محتواهای تولیده شده درباره عبارات مورد نظرتان آگاه کنیم.

 

کانال ساز هوشمند تلگرام

در این سامانه هوشمند محتوای مورد نظر شما را که از طریق کانال های تلگرامی، اینستاگرام و توییتر جمع آوری می کنیم در کانال شما و به عنوان تولید اختصاصی منتشر می کنیم. به عنوان مثال شما یک تشکل کارآفرین یا اجتماعی و سیاسی هستید که می خواهید آخرین توییت ها، پست های اینستاگرام و پست های کانال تلگرامی شخصیت ها و شرکت های مورد نظرتان در کانال خودتان منتشر کنید. ما به صورت هوشمند این سرویس را در اختیارتان قرار می دهیم.