تماس با Digital Idea

نشانی:
تهران، شهرک غرب، خیابان سعادت آباد، ابتدای بلوار دریا، خیابان صراف های جنوبی، کوچه ۳۵ غربی، پلاک ۲ طبقه ۴٫

تلفن: ۸۸۵۶۴۲۴۹
نمابر: ۸۸۵۶۳۹۵۰

ایمیل: digitalidea@gmail.com
وب سایت: digitalidea.ir
تلگرام