پرسنال برندینگ

«پرسنال برندینگ» مفهوم تازه ای در ارتباطات است و معنی ساده ای دارد: همه ی تلاش فرد برای ایجاد تصویری که دوست دارد مردم از او در ذهن شان داشته باشند.
طبیعتا این «تصویر ذهنی مردم از فرد» تنها برای کسانی که نیاز مستقیم به رای مردم دارند مهم نیست، بلکه برای همه مدیران دولتی، صاحبان کسب و کارها، هنرمندان و به تعبیری دیگر همه ی کسانی که قضاوت مردم درباره ی شان مهم است.

هدف بسیار ساده «پرسنال برندینگ» روشن است: هرچند دامنه نام و خوش نامی شما بزرگتر باشد، فرصت های بیشتری در اختیارتان قرار می گیرد.

پرسنال برندینگ

ما در «دیجیتال آیدیا» به شما کمک می کنیم تا «بهتر» دیده شوید. ما کمک تان می کنیم تا با «پرسنال برندینگ» فرصت های بهتر و بیشتری نصیب تان شود.

  • مشاور و تدوین چارچوب های اصلی پرسنال برندینگ
  • راه اندازی سایت شخصی
  • راه اندازی و راهبری صفحات شخصی در شبکه های اجتماعی
  • مسئول رسانه ای همراه (Media Officer)
  • مشاوره و نگارش متن سخنرانی
  • بازنشر اخبار در رسانه ها
  • تدوین بولتن مانیتورینگ رسانه ها
نمونه ای محتوای رسانه ای کمپین انتخاباتی مهدی بستانچی برای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، اسفند ۱۴۰۱