با استفاده از وسایل نقلیه عمومی علاوه بر کاهش هزینه‎های شخصی و صرفه‎جویی در مصرف سوخت به بهبود ترافیک و پاکیزگی هوای شهر کمک کنیم.

“با استفاده از وسایل نقلیه عمومی علاوه بر کاهش هزینه‎های شخصی و صرفه‎جویی در مصرف سوخت به بهبود ترافیک و پاکیزگی هوای شهر کمک کنیم.” توسط @traffic24.

دیدگاهتان را بنویسید